FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

    W dniu 12 listopada 2013 r. w PIW-PIB w Puławach odbyło się spotkanie rozpoczynające kontrolę polskich zakładów przez specjalistów Unii Celnej połączone z posiedzeniem Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej ds. Weterynarii. Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczył Główny Lekarz Weterynarii, drJanusz Związek, ze strony rosyjskiej – Aleksiej Szczegłow, Szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego dla obwodu briańskiego i smoleńskiego.

 


    W czasie posiedzenia polsko-rosyjskiej grupy roboczej strona polska omówiła przypadki przekroczeń mikrobiologicznych i nieprawidłowości w eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do Federacji Rosyjskiej. Omówione zostały również zagrożenia mikrobiologiczne w mięsie przeznaczonym do pożycia przez ludzi, a także znakowanie i możliwość śledzenia mięsa wołowego. Strona polska omówiła i przekazała stronie rosyjskiej przygotowane przez polską Inspekcję Weterynaryjną 3 nowe procedury:

  • procedurę dotyczącą podpisów i pieczęci urzędowych stosowanych w dokumentach towarzyszących wysyłkom produktów na terytorium Federacji Rosyjskiej 
  • procedurę dotyczącą plomb weterynaryjnych nakładanych na środki transportu, przewożące produkty pochodzenia zwierzęcego z Polski do Federacji Rosyjskiej 
  • procedurę dotyczącą znakowania półtusz wieprzowych przed otrzymaniem wyników badań na włośnie. 

    Strona polska przekazała również przygotowane przez polską Inspekcję Weterynaryjną listy kontrolne spełniania wymagań UC dla zakładów mięsa czerwonego, drobiowego, mleczarskich, jajczarskich i rybnych, chłodni składowych, zakładów paszowych oraz zakładów reprodukcyjnych drobiu. Strona rosyjska zobowiązała się do przekazania informacji na temat obowiązujących w Unii Celnej oraz Federacji Rosyjskiej wymagań, które powinny spełniać pasze przeznaczone dla zwierząt futerkowych oraz do przekazania oficjalnej odpowiedzi ws. zatwierdzenia świadectwa zdrowia dla jaj konsumpcyjnych. 

    Strona rosyjska z zadowoleniem przyjęła propozycję strony polskiej dot. organizacji szkoleń dla przedstawicieli rosyjskich służb weterynaryjnych z zakresu prawodawstwa Unii Europejskiej oraz dla przedstawicieli polskich służb weterynaryjnych z zakresu prawodawstwa Unii Celnej. Strona polska poinformowała również o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas weterynaryjnej kontroli granicznej w roku 2013 w odniesieniu do przesyłek pochodzących z Federacji Rosyjskiej.

    Dodatkowo na spotkaniu w dniu 12 listopada 2013 r. przedstawiciele Unii Celnej przedstawili zasady przeprowadzania audytu, a także uzgodniony został jego przebieg. Podczas trwającej do dnia 22 listopada 2013 r. wizyty inspektorzy Unii Celnej odwiedzili 15 zakładów posiadających prawo eksportu na terytorium Unii Celnej, w których w ostatnim czasie stwierdzano uchybienia oraz 3 nowe zakłady, zainteresowane zdobyciem uprawnień eksportowych do Unii Celnej. Powyższe zakłady do audytu wskazała strona rosyjska. Inspektorzy Unii Celnej odwiedzili również Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie oraz Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie, a także gospodarstwa dostarczające surowiec do zakładów. Podczas powyższego audytu oceniany był nie tylko system nadzoru właścicielskiego i służb weterynaryjnych, ale także ożliwość identyfikacji produktów pochodzenia zwierzęcego w polskich sklepach. W chwili obecnej strona rosyjska przygotowuje wstępny raport z audytu.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Weterynaria - linki