FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

      Program SKUP, to aplikacja przeznaczona dla zakładów mięsnych - masarni oraz ubojni - które pozyskują zwierzęta rzeźnie bezpośrednio z rynku kupując je od hodowców i handlowców działających w branży. Obowiązujące u nas, jak też w całej UE, przepisy nakładają całą gamę, wymagań i uwarunkowań na wszystkie podmioty gospodarcze, uczestniczące w obrocie żywcem rzeźnym.

     Ponieważ problematyka jest związana z  bezpieczeństwem żywności, więc obowiązujące regulacje są wyjątkowo szczegółowe i rygorystyczne. Jest to zrozumiałe, ale niejednokrotnie może się wydawać uciążliwe, a nawet irytujące, jeśli naszym zadaniem jest gromadzenie, tworzenie lub ewidencja wymaganej dokumentacji. Faktura RR
W tym przypadku, obok dokumentacji obowiązującej w obrocie gospodarczym (faktury, rejestry, ewidencje księgowe), obowiązuje dokumentacja wymagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, służby weterynaryjne czy służby sanitarne. Dodatkową trudność mogą stanowić stosowane oznaczenia - numery identyfikacyjne zwierząt (numery kolczyków, tatuaży) - oraz konieczna staranność przygotowania zgłoszeń dla ARiMR. Każde zgłoszenie składane w powiatowym biurze ARiMR jest weryfikowane pod względem poprawności i automatycznie odrzucane przez system informatyczny IRZ, jeśli zawiera choćby jeden błąd.


 

      Zastosowanie programu SKUP znacznie upraszcza i przyspiesza wszelkie prace biurowe zapewniając przy tym kontrolę jakościową gromadzonych zapisów. Informacje potrzebne do przygotowania i prowadzenia wszystkich ewidencji są rejestrowane (i zapamiętywane w bazie danych) już na etapie wystawiania dokumentów. 
     W trakcie rejestrowania danych program SKUP na bieżąco weryfikuje poprawność wszystkich identyfikatorów (numery kolczyków, tatuaży, NIP-y, PESEL-e, itp.). Dzięki temu unikniemy zapisania błędnego numeru identyfikatora, np. w wyniku popełnienia tzw. czeskiego błędu. 
     Kompletność ewidencji prowadzonej przy pomocy programu, sprawia, że przygotowanie np. Zgłoszeń Uboju jest w pełni zautomatyzowane. Generowane
Zgłoszenia Uboju można zapisywać w trzech postaciach, są to: -obowiązujące w ARiMR formularze, -zgłoszenia zbiorcze (zestawienia), -pliki elektroniczne akceptowane przez biura agencji. 
Obok zgłoszeń uboju program SKUP drukuje raporty dla służb weterynaryjnych oraz wymagane rejestry. Na wewnętrzne potrzeby zakładu dostępne są raporty ilościowe i wartościowe dotyczące ilości przyjętego żywca, wielkości poniesionych kosztów czy rozliczeń z dostawcami.

Rejestr wpłat na FPRSS

    Od lipca 2009 roku program SKUP pozwala na obsługę wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych. Przy rejestrowaniu Faktur Vat RR, kwoty na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są naliczane automatycznie. Wartość tych kwot jest uwidoczniona na wydruku dokumentu oraz automatycznie potrącana od kwoty zapłaty za żywiec. Program pozwoli także na wygenerowanie raportu kwartalnego zarejestrowanych wpłat na Fundusze Promocyjne celem przekazania ich na konto ARR.

     Baza danych programu SKUP działa pod kontrolą  serwera sql. Dane w bazie SKUP-u mogą być gromadzone latami oraz kopiowane (nawet codziennie) na różne nośniki. Żadne informacje nie są przez program kasowane więc bez kłopotu
możemy dotrzeć do każdego dokumentu/raportu, który był wykonany w przeszłości.
    Wymagania programu SKUP nie są wygórowane - będzie on pracował poprawnie i szybko na wszystkich komputerach pod systemem Windows (od wersji 98 SE do wersji obecnych). Nowa wersja SKUP (1.2) została znacznie ulepszona w porównaniu do poprzedniej. Większość zmian wymusiły względy techniczne związane z pracą pod nowymi systemami Windows oraz komputerami wieloprocesorowymi.

    To tylko niektóre cech programu SKUP. Zachęcamy do pobierania wersji demonstracyjnej programu. Jest ona w pełni darmowa oraz w pełni funkcjonalna. Demo SKUP-u może być używane do prób i testów dowolnie długo jeśli jest podłączone do demonstracyjnej bazy danych. Przykładowe dokumenty zapisane w bazie demonstracyjnej pozwalają na wypróbowanie raportów bez potrzeby dopisywania nowych informacji. Niezależnie od tego można wypróbować także obsługę dokumentów rejestrując następne Faktury RR lub Przyjęcia.