FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

     Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obecności niedozwolonej substancji – fipronil w jajach i mięsie drobiowym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

     W dniu 21/07/2017 r., do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w Głównym Inspektoracie Weterynarii wpłynęło powiadomienie nr 2017.1065 wygenerowane przez władze Belgii w sprawie obecności niedozwolonej substancji fipronilu, której obecność stwierdzono w jajach konsumpcyjnych w Belgii.W dniu 21/07/2017 r., do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w Głównym Inspektoracie Weterynarii wpłynęło powiadomienie nr 2017.1065 wygenerowane przez władze Belgii w sprawie obecności niedozwolonej substancji fipronilu, której obecność stwierdzono w jajach konsumpcyjnych w Belgii. Źródłem zanieczyszczenia jaj w Belgii był holenderski produkt pn. „Dega 16” (niedopuszczony w Polsce), używany do spryskiwania drobiu przeciw ektopasożytowi, ptaszyńcowi kurzemu (Dermanyssus gallinae).


     Z informacji udostępnionych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wynika, że w wykazie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu w naszym kraju znajduje się 5 produktów biobójczych zawierających fipronil, które jednak nie są przeznaczone do stosowania u zwierząt z których lub od których pozyskuje się żywność.

Preparaty dostępne w Polsce służą wyłącznie do stosowania celem likwidacji insektów domowych:

  1. Substral na mrówki - granule rozpuszczalne w wodzie.
  2. Goliath Gel - żel przeznaczony do zwalczania karaczanów, prusaków, karaluchów.
  3. Substral na mrówki w domu - żel.
  4. Fourmidor - żel.
  5. Substral na mrówki Plus - granulat rozpuszczalny w wodzie.

     Pierwotne powiadomienie RASFF nie zawierało informacji o dystrybucji do Polski jaj, mięsa i produktów drobiowych zawierających fipronil, jednak z uwagi na potencjalne zagrożenie na terenie całej Unii Europejskiej, Główny Lekarz Weterynarii polecił terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawdzenie, podczas rutynowych kontroli ferm utrzymujących stada drobiu, czy w obiektach nielegalnie stosowane są preparaty biobójcze zawierające w swoim składzie fipronil.

     W oparciu o kolejne informacje przekazane via system RASFF przez służby niemieckie w dniu 11/08/2017 r., Główny Lekarz Weterynarii polecił terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej zabezpieczenie i pobranie urzędowych prób z mięsa drobiowego pozyskanego z uboju w dniu 01/08/2017 r. w polskim zakładzie drobiarskim, do którego skierowano kury w ilości 4 900 sztuk z fermy na której stosowano preparat DEGA 16 (zawierający fipronil).

     Mięso pozyskane z partii ubojowej, które zostało rozdystrybuowane do podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej zostało zablokowane i pobrano z niego próbki urzędowe do badań w kierunku obecności fipronilu.

     W dniu 21/08/2017 r., z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, Aleja Partyzantów 57, w Puławach, wpłynęły wyniki badań próbek pobranych w chłodni składowej (wynik niezgodny – fipronil obecny na poziomie 0,016 mg/kg).

     W związku z powyższym, mięso drobiowe w którym został wykryty fipronil, decyzją administracyjną PLW w Gdańsku, zostanie skierowane do utylizacji. Inspekcja Weterynaryjna współpracuje w tej sprawie z właściwymi organami w kraju, w państwach członkowskich i z Komisją Europejską w celu usprawnienia koordynacji dochodzenia i wprowadzania środków zaradczych mających na celu ochronę zdrowia konsumenta.

 

Źródło: www.wetgiw.gov.pl

 

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28