FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Opis

 18 marca 2019 r. skończył sie kontrakt w "Esja" Szukam zatrudnienia i zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku Rzeźnik Wędliniarz. Posiadam niezbędne kwalifikacje, paro letnie doświadczenie i umiejętności aby sprostać zadaniom stawianym pracownikowi na wskazanym wyżej stanowisku pracy Ukończyłem Zasadnicza szkoła Zawodowa w Kuźni Raciborskiej, specjalizacja
rzeźnik-wędliniarz gdzie nabyłem wiedzę merytoryczną a pracując na stanowisku rzeźnik rozbiór i produkcja wędlin
nauczyłem się wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktyce. 

Posiadam świadectwo szkolne: Zasadniczą Szkołę
Zawodową gdzie ukończyłem zawód Rzeźnik-Wędliniarz 

Posiadam : świadectwo Czeladnicze gdzie uzyskałem tytuł
Rzeźnik Wędliniarz 

Posiadam wszystkie świadectwa pracy począwszy od Szkoły Zasadniczej Zawodowej od 1999r. aż do 2019r wszystko przepracowane w zawodzie Rzeźnik,Rzeźnik-Wędliniarz,Rzeźnik wykrawacz operator noża.

DOŚWIADCZENIE
06.2017 - 18.03.20019 Operator noża – Rzeźnik – rozbiór / 
klasowanie wieprzowiny,baraniny,koniny,Wołowiny Esja 
Gaedafaedi Islandia

-Obróbka mięsa klasowanie: (łopatka barania) obróbka ogólna 
po wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie: (szynka barania) obróbka ogólna 
po wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie: (schab barani) obróbka ogólna po 
wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie: (łopata końska) obróbka bardzo 
staranna po wytrybowaniu kości
-Ogólnie praca w małym zakładzie gdzie wszystko jest robione 
na stołach
-Rozbiór elementów półtusz wieprzowych(wykrawanie kości):
szynka,schab,biodrówka,łopatka,karczek,łopatka razem z karczkiem.
-Rozbiór elementów półtusz baranich(wykrawanie kości): 
schab,szynka,biodrówka,łopatka,karczek,boczek
-Rozbiór elementów półtusz końskich(wykrawanie kości): 
łopatka
-Rozbiór elementów półtusz wołowych(wykrawanie kości): zad 
wołowy,łopatka wołowa,schab wołowy
-Obróbka mięsa klasowanie:(łopatka wp.) scinanie skór, 
obróbka ogólna po wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie:(schab wp.) obróbka ogólna po 
wytrybowaniu kości.
-Obróbka mięsa klasowanie:(karczek wp.) obróbka ogólna po 
wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie:(szynka wp.) obróbka ogólna po 
wytrybowaniu kości

-Obsługa maszyn rzeźniczych:skórowaczka automatyczna 
taśmowa,piła taśmowa, flisarka/odbłoniarka , kostkownica
-Prace pomocnicze typu : wywożenie kości,kości 
wołowych,zrzucanie elementów wieprzowych,pół tusz 
wołowych,półtusz końskich z samochodów ciężarowych.

04.2017 - 06.2017 Operator noża – Rzeźnik – rozbiór / 
klasowanie wieprzowiny (Operateur eme transformation
Niveau II Position 1 desossage, Parage decoupe
ETS ABERA Rue Victor Roussing BP 14 35460 ST BRICE EN 
COGLES Francja

-Obróbka mięsa klasowanie: (boczek) – obcinanie pachwiny do 
odpowiedniej grubości (ręcznie), ścinanie skórek(pozostałości 
po skórowaczce automatycznej taśmowej),formułowanie do 
odpowiedniej formy za pomocą tacki kwadratowej ręcznej o
różnych długościach.
-Obróbka mięsa klasowanie:(łopatka) scinanie skór, obróbka 
ogólna po wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie:(schab karczek biodrówka razem) 
obróbka ogólna po wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie:(schab karczek razem) obróbka 
ogólna po wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie:(schab biodrówka razem)obróbka 
ogólna po wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie:(schab) obróbka ogólna po 
wytrybowaniu kości,czyszczenie z tłuszczu po
Wizzarze, zrywanie warkocza,ścinanie nożem warkocza od 
strony kości u dołu
-Obróbka mięsa klasowanie:(polędwiczka ze schabu) 
czyszczenie z tłuszczu i błony.
-Obróbka mięsa klasowanie:(karczek)obróbka ogólna po 
wytrybowaniu kości
-Obróbka mięsa klasowanie:(biodrówka)obróbka ogólna po 
wytrybowaniu kości.
-Obróbka mięsa klasowanie: ścinanie pachwiny do 
odpowiedniej grubości wizzarem, ścinanie
skórek(pozostałości po skórowaczce automatycznej 
taśmowej) wizzarem i ręcznie
-Obsługa maszyn rzeźniczych: Wizzar(brzęczek,żyletka), 
skórowaczka automatyczna taśmowa
-Ogólnie praca przy taśmie i stole
Rozbiór elementów półtusz wieprzowych(wykrawanie kości): 
(karczek oddzielnie, karczek schab biodrówka
połączone razem, karczek schab połączone razem,
-Rozbiór elementów półtusz wieprzowych(wykrawanie kości): 
schab oddzielnie, schab biodrówka połączone
razem, biodrówka oddzielnie, łopatka, szynka, szynka 
wykręcana kość rurkowa, golonka przednia,
-Rozbiór elementów półtusz wieprzowych(wykrawanie 
kości):golonka tylna)trybowanie wykrawanie kości.

06.2016 - 07.2016 (zastępstwo za innego pracownika od - 13.06 do 1.07.2016) Operator noża – Rzeźnik – rozbiór /
klasowanie wieprzowiny
Grupa Mobility Sp. z o.o. agencja pracy tymczasowej, Zakład 
„Tradival” 45400 Fleury-les-Aubrais
Francja
-Ogólnie praca przy taśmie
Rozbiór elementów półtusz wieprzowych (boczek) – 
wycinanie mostku(chrząstka),wycinanie żebra w całości,
łuskanie boczku łuskarką ręczną
-Rozbiór elementów półtusz wieprzowych (łopatka) – 
wyrywanie klepy ręcznie + oddzielenie kości od
asortymentu (mięsa)
-Rozbiór elementów półtusz wieprzowych (schab, karczek, 
biodrówka razem) – obcinanie za pomocą tasaka ręcznego, 
trybowanie karczku.
-Obróbka mięsa klasowanie (boczek) – obcinanie pachwiny, 
ścinanie tłuszczu do odpowiedniej grubości
(ręcznie) według zamówienia, ścinanie skórek(pozostałości 
po skórowaczce automatycznej taśmowej)

03.2016 - 12.2016 Operator noża – Rzeźnik – rozbiór /
klasowanie wieprzowiny
Grupa Mobility Sp. z o.o. agencja pracy tymczasowej, Zakład 
„Aubert” 44540 St Mars La Faille Francja

-Ogólnie praca przy taśmie
Rozbiór elementów półtusz wieprzowych (boczek)– wycinanie 
mostku(chrząstka),wycinanie żebra w całości,
łuskanie boczku łuskarką ręczną
-Obróbka mięsa klasowanie boczek – obcinanie pachwiny z 
boczku,ścinanie tłuszczu do odpowiedniej
grubości według zamówienia Wizarem, ścinanie 
skórek(pozostałości po skórowaczce automatycznej
taśmowej)
-Obsługa maszyn rzeźniczych: 
Wizzar(brzęczek,żyletka)skórowaczka automatyczna 
taśmowa

02.2016 - 02.2016 Rzeźnik Pomocnik
Job Complex Sp.Zoo agencja pracy tymczasowej Zakład 
"Vespal" Niemcy 33442 Herzebrockclarholz

-Obróbka mięsa klasowanie: górna zrazowa z szynki, dolna 
zrazowa, krzyżówka
-Obsługa maszyn rzeźniczych: flisarka/odbłoniarka
Pakowanie, rozpakowywanie mięsa, rozbiór ubój oraz 
wykonywanie wszelkich poleceń wydanych przez 
przełożonego.
-Ogólnie praca przy taśmie 
-Rozbiór elementów półtusz wieprzowych(wykrawanie kości) 
Łopatka(Macior i Knurów
Rozbiór elementów półtusz wieprzowych(wykrawanie kości) 
Łopatka(Mała pula) małe świnie

08.2015 - 01.2016 Rzeźnik pomocnik
My Work Sp.Z00 agencja pracy tymczasowej Zakład "Vespal" 
Niemcy 33442 Herzebrock-clarholz
-Obróbka mięsa klasowanie: górna zrazowa z szynki, dolna 
zrazowa, krzyżówka
-Obsługa maszyn rzeźniczych: flisarka/odbłoniarka
Pakowanie, rozpakowywanie mięsa, rozbiór ubój oraz 
wykonywanie wszelkich poleceń wydanych przez
przełożonego.
-Ogólnie praca przy taśmie
-Rozbiór elementów półtusz wieprzowych(wykrawanie kości) 
Łopatka(Macior i Knurów
-Rozbiór elementów półtusz wieprzowych(wykrawanie kości) 
Łopatka(Mała pula) małe świnie

09.2013 - 02.2014 Rzeźnik
Intermarche(super market) Radlin
-Produkcja: Produkcja kiełbas surowych, kręcenie kiełbas przy 
stole ręcznie, wyroby z mięsa surowego:
mielone, gulasz, tatar itp
-Obsługa maszyn rzeźniczych: nadziewanie na nadziewarce 
(szpryca), wilk, mieszałka, flisarka/odbłoniarka, piła 
taśmowa,
-Rozbiór mięsa wołowego(wykrawanie kości)-Zad,Przód tzw. 
przód z łopatką żebra(inaczej szponder)i kark
wszystko to było połączone razem trzeba było to rozebrać na 
poszczególne elementy
-Rozbiór elementów półtusz wieprzowych(wykrawanie kości): 
głowa, łopatka, szynka, schab, karczek,
biodrówka, golonka przednia, golonka tylnia

12.2009 - 08.2013 Rzeźnik, wędliniarz, wykrawacz
Niemcy Schwarzenbek koło Hamburga
-Produkcja: produkcja wędlin, kręcenie kiełbas maszynowo, 
zawieszanie wyrobów na kiju i rozkładanie na
wózku, wędzenie kiełbas, wędzonek itd
-Obsługa kotłów wędzarniczo-parzelniczych, wędzernia 
zimnego, kotłów warzelniczych,
-Obsługa maszyn rzeźniczych: wilk, mieszałka, szpryca, kuter, 
kotły wędzarniczo-parzelnicze, kotły warzelnicze.

-Szykowanie towaru na sprzedaż
-Wydawanie gotowego towaru
-Rozbiór Półtusz wieprzowych(wykrawanie kości)- głowa, 
łopatka, szynka, schab, karczek, biodrówka, golonka
przednia, golonka tylnia przywozili całe półtusze trzeba było 
to rozebrać na poszczególne elementy
-Rozbiór mięsa wołowego(wykrawanie kości): Łopatka wołowa 
trzeba było to rozebrać na poszczególne elementy

06.2009 - 11.2009 Wędliniarz Rozbieracz-wykrawacz
Antoni Woźniczka Rybnik
-Produkcja : produkcja wędlin, kręcenie kiełbas ręcznie przy 
stole, zawieszanie wyrobów na kiju i rozkładanie na wózku.
-Produkcja Wyrobów garmażeryjnych typu: Salseson, kaszanak 
(krupniok), pasztety itd
-Obsługa maszyn rzeźniczych: nadziewanie na nadziewarce 
(szpryca).

05.2007 - 05.2007 Rzeźnik-Wędliniarz
Ernestyn Janeta Lubomia
-Rozbiór mięsa wołowego(wykrawanie kości)-Zad,Przód tzw. 
przód z łopatką żebra(inaczej szponder)i kark
wszystko to było połączone razem trzeba było to rozebrać na 
poszczególne elementy
-Rozbiór Półtusz wieprzowych(wykrawanie kości)- głowa, 
łopatka, szynka, schab, karczek, biodrówka, golonka
przednia, golonka tylnia przywozili całe półtusze trzeba było 
to rozebrać na poszczególne elementy.

05.2007 - 05.2008 Rzeźnik
Auchan(Super Market) Racibórz
Produkcja: Produkcja kiełbas surowych, kręcenie kiełbas przy 
stole ręcznie, wyroby z mięsa surowego:
mielone, gulasz, tatar itp.
-Obsługa maszyn rzeźniczych: nadziewanie na nadziewarce 
(szpryca), wilk, mieszałka, flisarka/odbłoniarka,
Wizzar (brzęczek, żyletka), piła taśmowa, piła tarczowa na 
lince, kotleciarka
-Rozbiór Półtusz wieprzowych(wykrawanie kości)- głowa, 
łopatka, szynka, schab, karczek, biodrówka, golonka
przednia, golonka tylnia przywozili całe półtusze na market i 
trzeba było to rozebrać na poszczególne elementy
-Rozbiór mięsa wołowego(wykrawanie kości)-Zad,Przód tzw. 
przód z łopatką żebra(inaczej szponder)i kark
wszystko to było połączone razem trzeba było to rozebrać na 
poszczególne elementy
-Rozbiór mięsa cielęcina(wykrawanie kości): od czasu do czasu 
była jakaś łopatka, schab, goleń.

09.2004 - 09.2006 Pracownik gospodarczy rozbioru i produkcji 
wędlin Max-Pol Kuźnia Raciborska
-Produkcja Wyrobów garmażeryjnych typu: Salseson, kaszanak 
(krupniok), pasztety itd.
-Obsługa maszyn rzeźniczych: Nadziewanie na nadziewarce 
(szpryca), wilk, mieszałka, kostkownica,
kościarka(maszyna która wyciska tzw. odkostne z kości 
szpik)
-Rozbiór mięsa wołowego-Zad,Przód tzw. przód z łopatką 
żebra(inaczej szponder)i kark wszystko to było
połączone razem trzeba było to rozebrać na poszczególne 
elementy
-Rozbiór Półtusz wieprzowych(wykrawanie kości)- głowa, 
łopatka, szynka, schab, karczek, biodrówka, golonka
przednia, golonka tylnia przywozili całe półtusze trzeba było 
to rozebrać na poszczególne elementy.

09.1999 - 08.2002 uczeń Max-Pol Kuźnia Raciborska
nauka zawodu Rzeźnik-Wędliniarz

EDUKACJA

09.2010 - 04.2015 Technikum Górnicze Im. Stanisława 
Staszica - Technikum Uzupełniające Nr 1 w Rybniku
-Uzyskany tytuł zawodowy - Technik - Górnik

09.2002 - 04.2006 Technikum Mechaniczno – Elektryczne dla 
Dorosłych w Kuźni Raciborskiej

-Uzyskany tytuł zawodowy - Technik-Mechanik

09.1999 - 04.2002 Zasadnicza szkoła Zawodowa w Kuźni 
Raciborskiej
-Uzyskany tytuł zawodowy - Rzeźnik-Wędliniarz - Rzeźnik- 
Wędliniarz

JĘZYKI

-Język czeski - dobrze
-Język angielski - słabo 

UMIEJĘTNOŚCI

Rozbiór półtusz wieprzowych i wołowych, Rozbiór półtusz 
baranich i końskich, Nadziewanie na nadziewarce (szpryca),
Kręcenie kiełbas, Zawieszanie wyrobów na kiju i rozkładanie 
na wózku

OBSŁUGA MASZYN RZEŹNICZYCH

wilk, mieszałka, szpryca, kuter , flisarka/odbłoniarka, Wizzar 
(brzęczek,żyletka) kostkownica, piła taśmowa,piła tarczowa
na lince,kościarka(maszyna która wyciska tzw.odkostne z 
kości szpik) , obsługa kotłów wędzarniczych,kotłów 
wędzarniczo-parzelniczych,kotłów parzelniczych itd…

KURSY I SZKOLENIA

-Prawo Jazdy (marzec 2017)
AM ważne do 02 styczeń 2032
B1 ważne do 02 styczeń 2032
B ważne do 02 styczeń 2032

ZAINTERESOWANIA

Kulturystyka Ćwiczenia na siłowni utrzymanie muskulatury + 
zdrowe odżywianie, ćwiczę po siłowniach 20lat jestem
bez nałogów Alkoholowych Tytoniowych Narkotykowych

WOLONTARIAT

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Raciborzu 
Posiadam Legitymacja HONOROWEGO DAWCY KRWI oddaje krew,Osocze,Płytki od 11.09.2003r

Posiadam już LEGITYMACJE I ODZNAKI "ZASŁUŻONEGO 
HONOROWEGO DAWCE KRWI" za BEZINTERESOWNE
DŁUGOLETNIE ODDAWANIE KRWI.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.1997 Nr 133, poz. 883 z późn.zm.)

Informacje dodatkowe

Wymagania / Umiejętności ---
Warunki pracy ---

Lokalizacja

Europa

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 599
Wyświetlony: 35923
Wygasa: 2019-11-19 17:18:05

Komentarze

Szukaj w ogłoszeniach