Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym. Potrwają one do 17 listopada 2017r. 

    Dostrzegając znaczenie zagadnienia dla właściwego funkcjonowania rynku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach internetowych, realizowanych pod adresem:


 https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_pl.

Konsultacje odnoszą się głównie do trzech obszarów związanych z pozycją rolników w łańcuchu dostaw żywności:

  • nieuczciwych praktyk handlowych;
  • przejrzystości rynku;
  • współpracy z producentami.

     Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii uczestników rynku celem dokonania oceny celowości podjęcia działań na szczeblu UE dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych.

 

Źródło: www.minrol.gov.pl